ASBMK

AF SKADE BLIVER MAN KLOG

Denne bog er tilegnet de mange mennesker, der pludselig står i en situation, hvor de har behov for viden og praktisk kendskab, til hvordan man genopretter hjernens normale funktioner efter et mindre celletab. 

Årsagerne og diagnoserne kan være mange, men er ofte ret ligegyldige, fordi de mekanismer der skal aktiveres for at genopbygge hjernecellerne i et menneske, er præcis de samme.

Bogen beskæftiger sig helt bevidst  ikke med diagnoser og sygdomshistorier, men derimod med at aktivere normaliserings-processen efter sygdommen/ulykken. Bogens fokus er primært på den nuværende situation, og de metoder man kan anvende derhjemme, når man selv eller ens pårørende er udskrevet fra hospitalet.

Boganmeldelse:

Af: Malene Flensborg Damholdt
Psykolog, adjunkt. Aarhus Universitet.

”Hvis man præcist ved, hvor man er, og så nogenlunde ved hvor man gerne vil hen, er det meget lettere at lægge planer for transporten”. Således beskriver Per Leth, hvordan han så at sige begyndte at blive klogere på sin senhjerneskade og tog de første skridt på vejen til rehabilitering. Sætningen vidner om stor indsigt i vores genoptrænings- og rehabiliteringssystem. Først skal man vide, hvor man er: Menneskers udgangspunkter er meget forskellige – både i forhold til intellektuelle funktioner, fysik og erhvervsevne, men også i forhold til eksempelvis sociale relationer, temperament og ambitioner. Dette skal og bør medtænkes i et rehabiliteringsforløb og kræver ofte, at forskellige sundhedsprofessionelle foretager objektive undersøgelser og tests. Afgørelsen om, hvor man vil hen, beror dog på, at man retter blikket indad og finder ud af: ”Hvad er vigtigt for mig?” og ” Hvad kan med rimelighed siges at være muligt for mig?” Det rette skæringspunkt mellem det ideelle og det realistiske kan være svært at finde, men nødvendigt for at få det optimale udbytte af sit genoptræningsforløb. Planlægningen af transporten mod ens mål er mindst lige så vigtig og individuel som de to forudgående trin: Metoderne har ikke samme effekt for alle. Forskning i kognitiv genoptræning viser, at nogle metoder virker for de fleste (eksempelvis begrænsning af distraktioner når vi skal lære noget nyt), mens andre er mere individuelle. Her er det vigtigt at strukturere og planlægge, hvordan man ønsker at gribe forløbet an og ikke mindst at udvise tålmodighed. Det kan du finde stor inspiration til i bogen. Per Leth illustrerer på en smuk og humoristisk måde, hvordan vedholdenhed, viljestyrke og motivation kan udgøre fundamentet for succes med et genoptræningsforløb. Ligeledes får læseren et sjældent indblik i, hvordan det kan opleves at leve med en senhjerneskade. Som forsker og fagperson beskæftiger jeg mig (for) sjældent med, hvordan det er at leve med en senhjerneskade. Jeg hører naturligvis mine patienter i frustration beskrive, hvordan de har det med deres senhjerneskade og overordnet, hvilke symptomer de slås med, At få indsigt i, hvordan det rent faktisk føles at leve med en sådan skade, samt hvordan vores fagprofessionelle råd og anvisninger opleves og bruges af de ramte, er derfor et af bogens helt unikke bidrag. Perspektivet og beskrivelserne i bogen er således ”indefra og ud” snarere end, som i de fleste bøger om senhjerneskade, ”udefra og ind” andenhåndsberetninger fra fagpersoner eller pårørende om senhjerneskade. Netop det, at alle oplevelserne er direkte fra hestens mund, gør bogen til noget ganske særligt.
Per Leth tager et særligt ejerskab over sit rehabiliteringsforløb. På mange måder er det vel netop dét, vi forsøger at invitere til i det moderne danske sundhedsvæsen med vores fokus på patientcentrering, medinddragelse og fælles beslutningstagning. Det vægtes, at patienters værdier, holdninger, forventninger og bekymringer medtænkes, når behandlingsforløb planlægges, simpelthen fordi forskningen viser, at udbyttet af og tilfredsheden med behandlingen forbedres, når patienten er motiveret for den igangsatte behandling. Per Leth engagerer sig i sit forløb og beskriver endog rehabiliteringen som et selvstudium. Selvom specifikke senhjerneskader tilsyneladende ligner hinanden, er der enorme individuelle forskelle i sværhedsgrader af skader, præferencer i forhold til rehabilitering, motivation, socialt netværk m.v. Dette gør, at et succesfuldt rehabiliteringsforløb nok altid vil kræve en mængde selvstudie: Hvad virker for mig – og hvorfor? – eller med Per Leths egne ord ”hvor er jeg og hvor vil jeg hen?”. Derfor er det heller ikke sikkert, at de konkrete råd og vejledninger i bogen er direkte anvendelige i dit liv, men de inviterer til refleksion, så de måske kan tilpasses din specifikke situation.
Det er svært at forudsige, hvilke hænder der lige nu holder denne bog. Du har måske selv en senhjerneskade, en du holder af lever måske med en senhjerneskade, eller måske er du fagperson og beskæftiger dig med emnet senhjerneskade? Uagtet hvilke hænder der holder denne bog, så kan du glæde dig til at blive klogere på, hvordan skade kan gøre klog.

 

Bogen kan lånes gratis på alle større biblioteker, hentes på E-reolen

samt købes som paperback hos de større boghandlere. 

Hvis du fandt denne side brugbar og informativ, må du gerne dele linket med andre, der kunne have glæde af den. Det gør du ved at klikke på et af de små blå links (FB, Twitter eller e-mail) herunder.