Denne side handler bl.a. om evnen, til at kunne forestille sig ting. Altså at være i stand til at se noget for sit indre øje, der endnu ikke eksisterer i den ydre verden. Nogle kalder fænomenet for visualisering og andre benævner det som drømme, visioner eller simpelthen vores fantasi. Denne særlige forestillingsevne benævnes af bl.a. Jung, Einstein og Eckhart Tolle, som den vigtigste egenskab i menneskets værktøjskasse. Vigtigere end intelligens, viden og erfaring.  

 Jeg ved ikke om du er i besiddelse af den. Men jeg ved, at ikke alle har denne særlige evne. Nogle er slet ikke i stand til at danne den slags mentale billeder. Andre bruger den hver dag. Mange af de mennesker vi i tidens løb har kaldt visionære, har været i stand til at forestille sig ting der endnu ikke fandtes, men som de så opfandt, beskrev og satte i produktion. Det drejer sig f.eks. om flyvemaskinen, radioen, relativitetsteorien, mobiltelefonen, genbrugsraketterne  og den digitale elektriske bil.

Også indenfor kunstens verden, er visualisering og inspiration et velkendt fænomen. F.eks. beskriver berømte musikere, at en dejlig melodi tilfældigt toner frem i deres øren, som de derefter kunne fremføre og indspille.  

Den magiske sammenhæng mellem forventninger og præstationer.

Videnskaben har længe vidst, at der er tæt sammenhæng mellem forventninger og resultater.

Det siges, at hvis man i detaljer kan forestille sig, at man allerede har opnået noget, vil forestillingen før eller siden gå i opfyldelse.

Ønsket  skal naturligvis være en lille smule realistisk, og man skal være villig til at arbejde benhårdt og parat til at ofre det nødvendige, for at nå sit mål.

Ofte følger der rigdom og berømmelse med, hvis man forfølger sin drøm. De fleste milliardærer har således ikke haft et ønske om at tjene mange penge, men i stedet haft en større vision i deres tanker. Noget, der ville gavne en større gruppe af menneskeheden.  

Du har som menneske også ret til at visualisere. Uden drømme om at udrette vigtige ting, der netop kan gøre vores liv meningsfyldt, sker der ikke noget. Måske kender du mennesker, der er gået helt i stå. Selvom verden og alle muligheder ligger for deres fødder, sker der absolut intet. Forestil dig, at du netop er den vigtige impuls der skal til, for at hjælpe andre på vej. Fortæl dem om dine drømme og  lad andre inspireres af din særlige empati, fantasi og indlevelsesevne.

retur til forsiden