De avancerede CPAP funktioner

De avancerede CPAP-funktioner

Husk: For at benytte adgangen til Klinisk Menu eller Mode (superbrugerniveau) i maskinen, må du først have sat dig grundigt ind i det foregående stof om søvnapnø data og cpap-indstillinger.  I princippet bør man aldrig pille ved noget man ikke ved hvad er.  Man skal også have gjort sig klart hvad man præcist vil opnå med en evt. justering.  Alle former for indstillinger på din CPAP, foregår naturligvis på dit eget ansvar.

For at åbne for Klininsk Menu, skal du på ResMeds maskiner, holde den runde drejeknap og knappen nederst med det lille hus, nedtrykket samtidigt i ca 7 sekunder.

Derefter ser dit display sådan ud, og du er i Klinisk Menu.

Hvis du vælger indstillinger ser menuen sådan ud:

Her kan du vælge at indstille CPAP’ens funktion. På denne model er valget enten 1) CPAP eller 2)AutoSet. 

 I CPAP mode, vil maskinen køre med et fast højt tryk(max. tryk) hele natten, uanset hvor mange gange der er apnøer. Dette er den ældste behandlingsform og ikke særligt komfortabelt i forhold til f.eks. AUTOCPAP.

I AUTOSET MODE=AUTO CPAP, vil maskinen kun påføre det tryk der er absolut nødvendigt, og kun i de korte perioder, hvor luftrøret er blokeret. Jeg har valgt at køre med AUTOCPAP, fordi det fungerer bedst for mig. 

MAX. tryk.  Her vælger man størrelsen på det maksimale tryk man ønsker. Trykket skal have en tilpas størrelse så man er velbehandlet(AHI under 5) , men ikke så højt at det spolerer komforten. Dette indstilles normalt af lægen under søvnen, mens man er indlagt på hospitalet, så det ligger helt perfekt fra starten.

Får man blot maskine udlevet “fra hylden” er det en god ide at checke om den stadig står på 20cm, som da den forlod fabrikken. 20cm ca. er ekstremt højt, og typisk er vi  søvnapnøpatienter ofte velbehandlede med et max tryk på mellem 7 og 12 cm.  

Mit max. tryk var f.eks. i 2001 på 7 cm. Her 20 år senere har jeg gradvist hævet det til  10cm. Hvis mit apnøindeks begyndte at stige til over 5, ville jeg prøve at sætter dette tryk op til 10,5 eller 11cm, og se om det hjalp. Dette ville naturligvis være noget, jeg ville fortælle søvnlægen, ved næste hospitalskontrol.

Min tryk.  Det lave tryk som maskine kører med i RAMP mode. Dette er på forhånd indstillet til 4cm, hvilket er behageligt og ret let at vænne sig til.

Maskevalg.  Dette felt indstiller du til den masketype du anvender. Valget er mellem næse og Full Face.

Rampetid. Det antal minutter, hvor du ønsker at maskinen kører på det lave min. tryk, før behandlingen begynder og trykket øges.

 

Starttryk. Dette er det lave tryk-niveau, som maskinen lægger ud med, når du er i RAMP mode.

Fugtigh. Niv.Her indstiller du det fugtigheds niveau(1=tørrest, 8=fugtigst) du ønsker.

Slange. Standard er den almindelige på 2 meter.

 

Hvis du vælger menuen SØVNRAPPORT får du følgende frem på displayet:

Søvnrapport med alle data du har brug for.

Periode. Først kan du vælge den periode som aflæsningen gælder for.  Hvis du vælger andet end 1 dag=(sidste nat), får du et gennemsnit af den valgte periode. F.eks seneste uge, måned, os.v.

Anv. Tim.  Viser det antal timer du har brugt CPAP sidste nat.

Tryk. Viser det maksimale tryk maskinen har anvendt, under sidste nats behandling.

Læk. Viser hvor mange liter luft pr. time, der er lækket. Under 24 anses som acceptabelt. Men det er højt nok til at du bliver vækket af det, så prøv om ikke du kan komme længere ned. Maskejustering er svaret på lækager ved Full Facemasker, mens luftlækager ud gennem en åben mund kun opstår  ved næsemasker.

Her til sidst vises så de allervigtigste data, hvor du kan se om du er velbehandlet eller ej:

AI= Apnø Indekset = antallet af Obstruktive apnøer pr. time under søvnen, som CPAP behandlingen ikke har kunnet ophæve.(de såkaldte restapnøer) Alt under 5, anses som helbredsmæssigt forsvarligt.

HI= Hypopnø Indeks  = Antallet af perioder hvor luftvejene er forsnævrede, og hvor vejrtrækning derfor er begrænset, men uden egentlige åndedrætsstop.

Med denne maskine skal du beregne dig til HI. Det gør man ved at lægge AI og CA sammen=1. Det tal trækker man fra AHI som er 2,1. Det giver et HI på 1,1.

CA= Central Apnø  Indeks= Antallet af perioder, hvor hjernen ikke sender signaler til lungerne, om at trække vejret. I dette tilfælde er niveauet(0,4) langt under bagatelgræsen. Men stiger det f.eks. pludselig til 15-25, må man kigge lidt på, om man er begyndt på et af de mange medicinpræparater,  der er de typiske årsager til en sådan stigning. Her vil en henvendelse til søvnlægen være den bedste reaktion.

AHI indeks = summen af alle 3 former for restapnøer, pr. times søvn.

Så længe niveauet af AHI er under 5, kan man betragte sig som velbehandlet. AHI under 5 belaster således ikke dit helbred, og ligger inden for normalområdet blandt raske voksne.

Gå til siden: Serviceeftersyn og reservedele.

Hvis du fandt denne side brugbar og informativ, må du gerne dele linket med andre, der kunne have glæde af den. Det gør du ved at klikke på et af de små blå links( FB, Twitter eller e-mail) herunder.

Denne side er under stadig opdatering og udvikling og vil være færdig ca. 15. november 2021

Retur til hovedsiden