De ufrivillig frivillige

De ufrivillig frivillige

-en bog om hverdagens helte og heltinder

Denne bog henvender sig til de ca. 750.000 oversete danskere der har fået en spændende udfordring. Der er tale om et særligt job hvor de er på 24/7 året rundt. Skæbnen har formet sig således at de er blevet pårørende til et familiemedlem der er alvorligt syg eller på anden måde handicappet, og derfor særdeles afhængig af sine nærmeste. Det er ikke et job de har ansøgt om, og heller ikke noget de får løn for. De har påtaget sig ansvaret udelukkende af uselvisk omsorg og næstekærlighed. Selvom de udfører en kæmpe samfundsmæssig indsats, nyder de ikke særlig stor anerkendelse for deres gerning i det offentlige rum, men disse mennesker er i virkeligheden hverdagens helte og heltinder.

Selvom de er stræbsomme og dedikerede, er de dog ikke nogen uudtømmelig ressource. Denne bog er derfor tænkt som en selvhjælpsbog, specielt målrettet til disse mennesker, der er ekstremt motiverede, men som ikke altid er klædt på til især den mentale del af udfordringen.

Køb E-bogen her:

 

 

 

 

Erhvervet hjerneskade og hypnose.

 På Aarhus Universitet har professor Morten Overgaard og hans forskerhold for nyligt opdaget en ny behandling. Metoden lader til at kunne forbedre evnen til at huske og koncentrere sig hos personer, der har en erhvervet hjerneskade. Behandlingen er både hurtig og billig, og for en dels vedkommende væsentlig mere effektiv end alle de kendte rehabiliteringstilbud. Metoden består af 4 behandlinger med en uges mellemrum, med en særlig type hypnose, der er specielt udviklet til formålet på Aarhus Universitet.

Forsøget er i foråret 2017 offentliggjort i det anerkendte Engelske tidsskrift BRAIN med titlen:

Improving working memory performance in brain-injured patients using hypnotic suggestion.” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28335012

De tre Aarhusianske hjerneforskere, der udviklede metoden og som stod bag projektet var: Ass. professor Jonas Lindeløv, cand. psych. Rikke Storm Overgaard og professor Morten Overgaard, CNRU / Aarhus Universitet.

 

Fra MJA:  Hypnose skal hjælpe hjerneskadede i arbejde

20. februar 2017, 11.57
SILKEBORG
Aalborg Universitet og Jobkompagniet Silkeborg har netop modtaget knap en mio. kr. fra Tryg Fonden til et forskningsprojekt, der skal undersøge, om flere ved hjælp af hypnose kan vende tilbage til arbejdsmarkedet efter en hjerneskade.

I Silkeborg Kommune modtager 120 borgere med hjerneskade om kort tid et tilbud om at deltage i et nyt hypnoseprojekt. Målet er i den forbindelse at hjælpe borgerne tilbage i arbejde og til at få et bedre liv. Det sker som led i et nyt forskningsprojekt, som Tryg Fonden har støttet med knap en mio. kroner, og som bygger videre på et forsøg, der netop er publiceret i det anerkendte tidsskrift Brain. Det viser, at hypnose forbedrer hukommelse og koncentration hos personer med erhvervet hjerneskade, og de resultater er blandt andet opsigtsvækkende, fordi interventionen er meget omkostningseffektiv, og fordi de antyder, at der kan være et stort potentiale i den skadede hjerne.

Vi forventer at se en forbedring i arbejdsevne og hverdagsfunktionsevne, hvilket vil øge livskvaliteten hos borgerne og de pårørende. De potentielle samfundsmæssige implikationer er store, da erhvervet hjerneskade udgør den anden- og tredjestørste sundhedsrelaterede udgift på verdensplan, og vores hypnoseintervention lader til at være særdeles omkostningseffektiv. Hvis resultaterne er positive, inviterer de derudover til at genoverveje nogle fundamentale antagelser i neuropsykologien, siger Jonas Lindeløv, adjunkt i kognitiv neurovidenskab og neuropsykologi på Institut for Kommunikation på Aalborg Universitet.

Projektet er et samarbejde mellem Institut for Kommunikation på Aalborg Universitet og Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet og udføres på Jobkompagniet Silkeborg. Ved at undersøge interventionen hos Jobkompagniet og ikke kun i et rent forskningsmiljø bliver undersøgelsen mere repræsentativ for effekten i den virkelige verden. Derudover oparbejdes der praktiske erfaringer og ekspertise hos Jobkompagniet, som er værdifulde, når metoden skal implementeres og udbredes til lignende tilbud andre steder i landet.

– Vi er glade for at indgå i dette samarbejde, som bringer os på forkant med den nyeste forskning. Når vi indgår i et forskningsprojekt, giver det os mulighed for at få en grundigere evaluering af effekten, end det ellers ville være muligt. Vi forventer derfor, at hypnose fremover bliver en værdifuld del af vores arbejdsrettede tilbud, siger Jens Laurids Jensen, centerchef for Jobkompagniet i Silkeborg Kommune.

OSA SANDHEDER OG MYTER

Søvnapnø – De fire faser af sygdommen

LIV DER REDDES – SKAL OGSÅ LEVES !