Dep

Depression og Søvn.

 

Depression kan have mange forskellige årsager, og dermed også forskellige løsninger.  Blandt fagfolk er forklaringen på depression,  at der er opstået en kemisk ubalance i hjernen. Der er tale om unormale niveauer af signalstoffer, der kaldes for neurotransmittere. Her spiller især serotonin, dopamin, oxytocin og GABA en særlig rolle, fordi der har udviklet sig en unormal og symptomudviklende sammensætning af dem, i hjernens kemi.

Derfor er der ved depression, ofte et overlappende karakteristisk symptombillede, uanset den udløsende årsag. Der er samtidigt evidens for, at man i mange tilfælde, ikke nødvendigvis behøver at kende årsagen, for at kurere depressionen.

Behandling af depression

Lette depressioner og depressive tilstande, kan ofte behandles med masser af søvn, motion og psykologbehandling.

Svære depressioner kræver som regel, at lægen ordinerer en medicinsk behandlingsplan(ca. 1-2år), der gradvist kan normalisere balancen mellem hjernens signalstoffer. Her det vigtigt, at have lægen med på sidelinien, under såvel opstart som udfasning af præparaterne. Antidepressiva eller lykkepiller, er stærke sager, og slet ikke uskadelige bolcher, man selv kan dosere eller administrere brugen af.

Man kan evt. supplere den farmaceutiske proces med psykologbehandling, når medicinen begynder at virke, efter nærmere aftale med sin læge.

Cirka fire ud af fem patienter, vil ved hjælp af disse midler, kunne gennemleve et depressionsforløb og blive helt raske og normaltfungerende bagefter. En del vil oven i købet have lært noget nyt om sig selv, og dermed gå styrkede ud af en overstået depressionsperiode.

Men der vil dog stadig være en mindre gruppe på ca. 20% blandt depressionespatienterne, hvor årsagen skyldes en arvelig disposition. I disse tilfælde, kan man ikke alene, med de hidtil kendte metoder, opnå et tilfredsstillende behandlingsresultat.

En naturlig forklaring.

Hos ca. hver femte af alle patienter med depression, skyldes lidelsen et såkaldt søvnsyndrom. Syndromet er konsekvensen af en særlig arvelig tilstand, hvori depression blot er et enkelt kendetegn, i den større gruppe af syndromets tilknyttede følgevirkninger.

Syndromet er simpelthen et usynligt bagvedliggende fænomen, der i alvorlig grad forstyrrer kvaliteten af den normale søvn, og over tid belaster og forrykker hjernens kemiske balance.

Den medfødte genetiske faktor ved søvnsyndromet kaldes ApoE4. Hos 40% af de mennesker, der er født med denne genetik(OSA-syndrom bærere), opstår der før eller siden en eller flere depressioner. Da der er tale om et syndrom, indgår der ofte en række yderligere forudgående symptomer, som man ikke umiddelbart forbinder med depression.

Ikke alle symptomer kommer samtidigt, så ofte udviser patienterne kun nogle få kendetegn, udover den opståede depression.

F.eks. træthed, søvnproblemer, humørsvingninger, vægtstigning, koncentrations- og hukommelsesproblemer, trafikuheld, forhøjet blodtryk, diabetes 2, blodpropper og hjertestop.OSAS syndromets kendte følgevirkninger

Dette forudgående syndrom (OSAS), kan behandles med et godt resultat, og ofte spottes længe før depressionerne opstår. Hvis forløberen afdækkes og behandles i tide, kan de disponerede således helt undgå f.eks. depressioner. Men det kræver altså, at nogen opdager, at der er tale om et syndrom. Men de fleste opfatter stadig depression som et isoleret fænomen, og kender således ikke  sammenhængen til syndromet. Andre har måske hørt om forløberen, men ikke taget den alvorligt.

Da den depressionsramte i sagens natur, sjældent har overskud til at tage initiativ, agere og få udredt årsagssammenhængen,  må andre i familien som oftest springe til, og træde i karakter. Da den praktiserende læge, i sin konsultation ikke kan måle, om der er tale om et syndrom eller blot en simpel depression, må andre tage initiativ og indhente den nødvendige information derhjemme hos patienten.

Den gode nyhed er, at alle uanset baggrund, let kan spotte søvnsyndromet hos en pårørende, hvis de blot ved præcist hvordan.

Hvis der viser sig at være kød på mistanken om syndromet, må den pårørende i samråd med patienten, tage kontakt til lægen, og aftale en konsultation med dette ene emne på dagsordenen.

Der findes nu en informations video om OSA-syndromet, og de særlige kendetegn, som de pårørende skal være særligt opmærksomme på. Her er et link til den:

Lær at spotte OSAS?

Mere viden om Obstruktiv Søvnapnø

Mange patienter og pårørende, vil kunne finde hjælp gennem depressionesforeningens store netværk af frivillige.

Link til depressionsforeningens hjemmeside.

Tilbage til forsiden