Menneskets krop

 

Menneskets krop

Alle individer har en krop. Det er noget vi med sikkerhed har tilfælles. Den er universets fysiske form eller udtryk på jorden, og bolig for vores praktiske liv og fysiske fremtoning. Den er et præcist produkt, i sammensmeltningen af de gener og kromosomer, der er gået i arv gennem generationer, og som vil fortsætte med at eksistere, længe efter at vores egen krop er udslukt.

Man kan sige, at i modsætning til vores fysiske krop, er vores arvemasse en bestående del af universet. Noget evigt og uforgængeligt, som er uden begyndelse og afslutning. Vi er som sådan en lille del af universet, ligesom universet er en del af os. Altså er vi en del af en større helhed, og ikke kun begrænset af en enkelt isoleret krop. Når vi fødes indgår vi automatisk i et større altomfattende eksperiment, som vi måske ikke helt forstår omfanget og udstrækningen af.

Mange spørger derfor sig selv: Hvem er jeg, og hvad er egentlig meningen med mit liv?

Inden i os, i hver eneste celle, er universet repræsenteret, i form af en kompliceret arkitekttegning, der består af millionvis af gener.

Det er igennem nærkontakt med denne indre kerne, vi kan erkende hvem vi egentlig selv er, og det er også her vi lærer at forstå meningen med livet på jorden.

Formålet med menneskekroppen, er set ud fra et evolutionært synspunkt, at vi skal kunne formere os, og videregive de gener som vi lige nu har til låns, til kommende generationer. Det er kun herved, at universet sikrer sig en evig beståen, og derfor forplantningen fylder så meget i vores sind og krop.

For at sikre universets såkaldte lodrette beståen, har naturen været så smart, at den har forsynet kroppene med nogle simple mekanismer, der belønner os for at deltage i denne proces.

En af tingene er kroppens udformning. Der findes i princippet to modeller, der som bekendt kun afviger en lille smule fra hinanden, men alligevel nok til at sikre at arten videreføres. Et andet væsentligt fænomen er den fysiske tiltrækning af det modsatte køn. Også kaldet kønsdriften.

Drifterne er ikke noget, vi som mennesker har nogen større indflydelse på. Uanset hvordan en kultur kan undertrykke såvel mænd som kvinder, i forhold til påklædning, sprogbrug og vaner, er det aldrig lykkedes helt at kvæle lysten til  at give kroppen nydelse, i ret lang tid ad gangen. I begyndelsen eksperimenterer vi mest på egen hånd. Men som tiden går, vokser interessen  for at dele sin krop og intimitet med andre.  Dette er en naturlig udvikling der foregår i alle raske mennesker, men kulturelt kan det i visse samfund være forbundet med tvangstanker som f.eks. skyld og skam. 

De ting, der på forhånd er kortlagt i generne og dermed medfødte, kan vi ligeså godt slutte fred med en gang for alle. Mange har spildt en stor del af deres liv, på at ligge i krig med udformningen af deres fysiske krop, eller forsøgt at undertrykke de naturlige drifter, og begæret efter det modsatte køn. Ingen har imidlertid gjort det med stor succes. Der findes i vores kultur en del tabuer omkring dette emne. Der findes ord, som er forbudte, og som fylder os med frygt, når vi ser eller hører dem udtalt. Menneskets nysgerrighed giver os i ungdommen modet og forsyner os med en ubændig trang, til at udforske os selv og andre, og denne søgen efter sandheden er et væsentligt punkt i vores personlige udvikling, fra barn til voksen.

Vilkårene er ens for os alle, men måden vi udlever vores personlige trang, kan sagtens variere fra person til person.

Hvordan du kommer i nærkontakt med din indre kerne, hører hjemme i det kapitel, der omhandler Eckhart Tolles ideer og metoder.

Hvis du fandt denne side brugbar og informativ, må du gerne dele linket med andre, der kunne have glæde af den. Det gør du ved at klikke på et af de små blå links (FB, Twitter eller e-mail) herunder.