OSA SANDHED OG MYTER

Artikel om OSAS og hjerneskade:

Video: Hvad er en Apnø-kvælning?

Sandheder og Myter

  FACITLISTEN

1. Søvnapnø er det samme som snorken.  Ja/Nej

Nej, det er ikke det samme. Snorken er

en socialt generende lyd, mens søvnapnø

er en alvorlig livstruende sygdom, der

kræver øjeblikkelig behandling.

2. Søvnapnø rammer kun mænd.            Ja/Nej

Søvnapnø rammer ca. 4% af alle mænd, og

2 % af alle kvinder.

3. Søvnapnø er selvforskyldt og                Ja/Nej

skyldes fedme.

Søvnapnøpatienter har arvet to særlige

gener,der disponerer for sygdommen. Det er

derfor fordelingen mellem kønnene er som

den er. Nogle læger kalder vores problematiske

forsnævrede svælg, for genetisk “byggesjusk.”

Sygdommen bryder altså ud, selvom personen

stadig er slank. Jeg har mødt et par hundrede,

med søvnapnø og ca. halvdelen var åleslanke.

4. Søvnapnø rammer ofte svagt      Ja/Nej

begavede mennesker.

Jeg har mødt læger, jurister, politikere,

ingeniører, bankdirektører osv. med søvnapnø.

5. Søvnapnøpatienter befinder sig nederst   Ja/Nej

i samfundet, og kan ikke klare sig selv.

Hvis man går i ti år, uden diagnose og uden

cpap-behandling, vil jeg gerne tro at man

ender i rendestenen. Men dette er ikke

årsagen til sygdommen, mere konsekvensen af

en uopdaget diagnose.

6. Søvnapnøpatienter er dårligt uddannede.   Ja/Nej

Jeg har mødt læger, jurister, politikere,

ingeniører, bankdirektører osv. med søvnapnø.

Rigtig mange andre har fortalt mig, at de måtte

stoppe op midt i en lang uddannelse, fordi

de allerede dengang løb hurtigt tør for

energi.

7. Søvnapnø er ikke nogen sygdom,

men blot en støjgene for partneren.    Ja/Nej

Det behøver jeg ikke svare på.

Du har nemlig selv svaret, men myten lever.

8. Søvnapnø behandles med vægttab  Ja/Nej

eller operation.

På samme måde som ved alle andre sygdomme,

kan svær overvægt(50-100kg for meget)godt

forværre sygdommen, fordi en sådan vægt i

sig selv belaster både hjerte og hjerne.

Men hvis du er arveligt disponeret for

søvnapnø, og måske har taget 5 eller 10 kilo

på et par år før diagnosen blev opdaget,

vil det være forkert at bilde dig ind, at

du “bare” kan helbrede dig selv ved et vægttab.

Operation ved f.eks. fjernelsen af drøblen,

kan reducere snorken, men påvirker ikke

dine apnøer. Dette indgreb, anbefales derfor

ikke længere af sundhedsstyrelsen i Danmark.

9. Søvnapnø har ingen betydning for

arbejdsevnen, helbredet og levetiden.   Ja/Nej

Arbejdsevnen kan muligvis fastholdes,

hvis sygdommen opdages i tide. De fleste

jeg kender, finder det svært at kombinere

en kvalificeret administration af behandlingen,

med et fuldtidsjob. Sygeligheden og dødeligheden

er beviseligt meget højere, for dem der er

diagnostiserede, men som ikke passer deres

cpap-behandling. Vi andre lever ca. ligeså

længe og ligeså godt som normalbefolkningen.

10. Ubehandlet Søvnapnø medfører ikke    Ja/Nej

trøstespisning, overvægt eller diabetes 2.

Søvnmangel påvirker i høj grad de 2 forskellige

hormoner,der styrer appetitreguleringen.

Halvdelen af alle søvnapnøpatienter oplever

voldsomme vægtstigninger, i årene lige før

sygdommen opdages. Jeg mener det er ca. 1/4

af alle diabetespatienter, der har haft

ubehandlet søvnapnø i mange år, før der støder

diabetes til.

11. Ubehandlede Søvnapnøpatienter falder    Ja/Nej

ikke i søvn ved rattet.

Jeg er ofte blevet vækket af bilernes dytten

bagfra, i de få sekunder hvor jeg sad bag

rattet og ventede på grønt. Det er gudskelov

aldrig sket efter jeg fik CPAP.

Hvad med dig selv, eller din partner?

Dette typiske symptom er et rigtigt stor tabu.

12. Ubehandlet Søvnapnø kan ikke føre til   Ja/Nej

forhøjet blodtryk, arrytmier og hjertestop.

Efter 15 år med cpap, er jeg langt om længe

helt ude af al blodtryksmedicin, min hjerte-

sygdom er kureret, og jeg er rask og medicinfri.

13. Ubehandlet Søvnapnø skader ikke hjernen,    Ja/Nej

påvirker ikke humøret, og kan ikke udløse en

depression.

Dårlig arbejdshukommelse er særdeles udbredt, blandt

os med søvnapnø. Jeg er i en FB-gruppe med 235 søvnapnø

patienter, der mener det samme.

Depression og søvnapnø hører desværre tæt sammen.

Rent statistisk kan man bevise en sammenhæng, men endnu

ikke hvad der rent faktisk kobler de to ting sammen.

14. Ubehandlet Søvnapnø medfører ikke   Ja/Nej

Hortons hovedpine.

Mange får disse såkaldte suicidal-headaches, når

de pjækker fra cpap-behandlingen. Sygdomsanfaldene

forsvinder gudskelov igen når man genoptager brugen

af cpap.-hver nat og hele natten.

15. Ubehandlet Søvnapnø medfører ikke     Ja/Nej

blodpropper, eller mindre hjerneskader.

Blodpropperne er naturligvis det der bedst kan

måles og vejes, og det som interesserer lægerne

mest. Derfor er der mange videnskabelige beviser

for f.eks. udvikling af blodpropper ved søvnapnø.

De øvrige små usynlige skader på hjernen,der er udløst af

hypoksien(iltmangel) og som bl.a. sløver arbejdshukommelsens

effektivitet, kaldes for MCI(Minor Cognitive Impairments)

Ca. halvdelen af de danskere der har fået konstateret diagnosen,

er så mentalt svækkede, at de ikke magter at administrere den

livsbevarende CPAP-behandling.

Forf: Per Leth.  43.867 timer med cpap.