Patientrollen

Den kvalificerede patient

Alle mennesker ønsker at være raske og sunde. Nogle gange, kan vi selv gøre en indsats og klare sundhedsproblemet på egen hånd. Men undertiden kan opgaven have en karakter, så den er umulig for os, fordi vi bl.a. mangler udstyr, viden,  og især professionel erfaring i den pågældende problemstilling.

Hvis vi gerne vil opnå den bedst mulige behandling i sundhedsystemet, er det særdeles vigtigt at vi rettidigt visiterer os selv, til de mest kvalificerede på dette område.  Dette ansvar kan ikke delegeres, og initiativet kan kun tages af os selv. Dette faktum giver os allerede en fornemmelse af vores egen vigtige rolle, og den indflydelse vi selv har på vores helbred.

Indgangsnøglen er gratis og hedder vores praktiserende læge.

 

uddrag fra lærebogen: Af Skade Bliver Man Klog

 

Den kvalificerede patient

Forestil dig, at du er hos lægen eller på hospitalet. Lægens opgave er ofte at stille en diagnose og fortælle dig om den. Det næste vigtige punkt på lægens usynlige dagsorden er: Hvem gør hvad og hvornår? Hvis du møder velforberedt op og har påtaget dig det, der var aftalt ved sidste møde, klassificerer han dig som “Den kvalificerede patient”. Dette er ikke noget lægen, sagsbehandleren eller andre siger højt. De noterer det blot i deres hukommelse eller i din journal, så den næste, du får kontakt med i systemet, ved det. Den kvalificerede patient tilhører den særlige gruppe, hvor lægen ikke er helt alene om at tage ansvaret for patientens helbred. Dine egne oplysninger spiller en vigtig rolle i lægens bedømmelse af sygdomsbilledet. Hun kan også regne med din loyalitet i forhold til at gøre det, som hun foreskriver eller ej. I fagsproget kaldes dette fænomen med et engelsk udtryk for compliance.

Der er ikke uanede ressourcer i vores samfund. Så det er lægens og alle andre offentligt ansattes fornemste pligt at bruge deres kræfter og penge, hvor de gør mest gavn. Hvis du skal have foretaget en operation eller anden behandling, må lægen tage med i sine overvejelser, om du efterfølgende er villig til at følge hans eller hendes konkrete anvisninger, i dit personlige bidrag til behandlingen.

Hvis du ikke har tydeliggjort dine intentioner med hensyn til selv at tage ansvar, får du – og ikke lægen – problemer senere. Hvis du samtidig smider de gode råd og medicinen væk og i stedet sætter dig ud på en bænk med en pose guldøl og 20 smøger, skal lægen bruge denne viden i sin prioritering.

De kvalificerede patienter lever både bedre og længere end de øvrige. De får måske tilbudt præcis den samme behandling af den samme læge, undergår samme type operation og får tilbudt den samme slags medicin. Men af en eller anden usynlig grund får de en langt bedre prognose på trods af samme diagnose. Kendetegnet for de kvalificerede patienter er også, at de uopfordret roser hospitalsvæsenet og de ansatte. De føler sig rigtigt godt behandlet i det offentlige system. Meget sjældent må du som kvalificeret patient erkende, at den behandler i systemet, du står overfor, har kategoriseret dig som noget helt andet end det, du er. Nemlig som den ukvalificerede patient. Denne fejlagtige antagelse er ikke et udtryk for eksempelvis manglende medicinsk uddannelse eller erfaring. Tværtimod. Måske har den aldrende overlæge blot oplevet rigtig mange mennesker, som aldrig har sat sig ordentligt ind i, hvad der var deres eget ansvar. Måske har de endda forsøgt at belære lægen om hans fagområde med deres egen spinkle viden. Derfor er det forståeligt, når han anbringer alle nye patienter i denne kategori. Da lægen ikke kan fravælge patienter, er det naturligvis ikke fra ham eller hende, at initiativet til forandring skal komme.  I Danmark har vi frit læge- og sygehusvalg. Ansvaret for at ændre på forholdet og venligt bede om en anden behandler må nødvendigvis komme fra dig. Du er jo den eneste af jer, der kan fornemme, når empatien og indlevelsesevnen hos behandleren er erstattet af døvhed, faglig kølighed og autoritet. Begrebet compliance eller samarbejdsevne omfatter således ikke kun forholdet mellem en patient og hans sygdom, men inkluderer også ansvaret for kvaliteten i relationen mellem patient og behandler.

Tilbage til forsiden