tolle 7

Hvem er Eckhart Tolle?

Eckhart Tolle

Eckhart Tolle er en af vor tids store spirituelle lærere. Han arbejder direkte med Væren i Nuet og viser os, hvordan vi kan overvinde følelsesmæssig smerte og tankernes tyranni, ved at være fuldkommen nærværende. Tolles ord er fulde af indsigter og giver os glimt af en større virkelighed.
Eckhart Tolle er et ganske almindeligt menneske, der åbent og ærligt fortæller om alle sine livshemmeligheder, og han blotter derved sine egne og alle andre menneskers svagheder. Samtidigt anviser han et positivt alternativ, i opfattelsen af os selv og resten af menneskeheden.
Når man læser hans bøger eller overværer hans foredrag, opdager man gradvist, at de ting han beskriver, også er noget vi har i os selv. Der sker altså en form for genkendelse af noget i os, der er en ægte erkendelse, af hvem vi egentlig er inderst inde. Denne genkendelse af noget vi selv rummer, men ikke rigtigt har forstået før, kalder han for identifikation med at være til.
Dette er særdeles frigørende, fordi de fleste af os har siden barndommen haft vores indentitet koblet tæt sammen med tankerne, vores krop, vores livshistorie og de materielle ting vi besidder. Alt det vi kalder mit.
Tolle har ikke nogen religion og han ønsker ikke, at presse nogen livsstil ned over hovedet på de mennesker, der lytter til ham. Han kommer blot med nogle forsigtige anvisninger og forslag til, hvordan du med små ting kan ændre dit liv, og dermed forbedre dine relationer til andre,  en gang for alle. Hans overordnede hensigt, er at skabe fred og fordragelighed, for alle mennesker på jorden.  Han har simpelthen valgt at bruge sit liv, på det han mener er den vigtigste opgave i verden. Samtidigt hævder han at fokus på denne særlige vision, er det, der giver hans liv på jorden en dybere mening. Hvis man skulle sætte nogle overordnede ord på hans vision, kunne man kalde den venlighed og næstekærlighed.
Det gør ham til forfatter af bøger, hvor læseren selv er hovedperson. Denne skrivestil, rummer værdier med langt større dimensioner, end det stof, altså nyheder, film og bøger, der kun handler om hvad andre har sagt eller gjort.
NB: Mange forfattere, mig selv inclusive, ville derfor ønske at de havde skrevet blot en enkelt af Tolles fantastiske bøger – I ydmyg beundring : Per Leth.

TOLLES VERDENSBILLEDE

Her ses Tolles model af vores indre univers.

Ud fra denne model af et menneskes univers, er det muligt at lære at skabe klarhed over hvem man selv er, og dermed opnå direkte adgang og indflydelse, på vores personlige harmoni og livslykke. Vi er således befriet fra offerrollen, der kan være særdeles belastende for både os selv og omgivelserne. Når vi forstår og erkender den kun et produkt af tankespind, mister den sin negative indflydelse på såvel vores humør som vores selvværd.

Hver enkelt instans har sin egen definition og funktion, ligesom der foregår et spændende samspil mellem de forskellige ting. Ikke blot inden i os selv, men også i vores kontakt med andre.

 

Mine Tanker:

Min krop:

Min painbody:

Min indre Kerne:

Mit Ego:

 

Den mest berømte af Tolles bøger : Nuets Kraft.

En lille smagsprøve fra Tolles bøger:

At gøre sig fri af tankestrømmen.

Den gode nyhed er, at du kan frigøre dig fra tankerne.

Det er den eneste sande frigørelse. Du kan tage det først skridt nu.

Begynd at lytte til stemmen i dit hoved, så ofte, du kan. Læg specielt mærke til eventuelle gentagne tankemønstre, de gamle grammofonplader, der har spillet i dit hoved, måske i mange år.

Det er det, jeg mener med at “iagttage tænkeren”, hvilket er en anden måde, at sige; Lyt til stemmen i dit hoved, vær der som det nærvær, der er vidne til den.

Når du lytter til den stemme, så lyt til den på en upartisk måde. Det vil sige, døm ikke. Lad være at fordømme det, du hører, for hvis du gør, betyder det, at den samme stemme er kommet tilbage gennem bagdøren. Du vil snart indse, at dér er stemmen, og hér er jeg , der lytter til den, iagttager den. Denne jeg er-indsigt, denne fornemmelse af dit eget nærvær, er ikke en tanke. Den opstår hinsides tanken, på et højere bevidsthedsplan i din indre kerne.  

 Så når du lytter til en tanke, er du ikke bare bevidst om tanken, men også om dig selv som vidne til tanken. Der er kommet en ny bevidsthedsdimension til.

Du kan evt. se en videolektion med Eckhart Tolle her. Den er med danske undertekster.: 

 

 

Hvis du fandt denne side brugbar og informativ, må du gerne dele linket med andre, der kunne have glæde af den. Det gør du ved at klikke på et af de små blå links (FB, Twitter eller e-mail) herunder.

Siden er stadig under konstruktion, og ventes færdig sidst i November 2021